بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری

«بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مطهری» با هدف کلی «آشنایی با اندیشه های متعالی، پویا وسازنده اسلام، ارتقای کیفی دانش و بینش عمومی جامعه در حوزه معارف دینی، شناخت و معرفی جامع شخصیت و تبیین تفکر استاد شهید مطهری و مطالعات راهبردی بر اساس نظریه‌های ایشان» تاسیس گردیده است.

اهم فعالیت‌ها و برنامه‌های بنیاد

انتشارات ندای فطرت با هدف انتشار آثار پژوهشی مرتبط با اندیشه‌های استاد شهید مطهری تأسیس شده است.

جملگی آثار پژوهشی منتشر شده توسط پژوهشگران خبره و جستجوگر حوزه و دانشگاه به رشته تحریر در آمده است.

فهرست کتاب‌های انتشارات

دوره‌های آموزشی

کتاب‌ها

مطهری پژوهان

در این بخش از سایت بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری به تدریج بانک اطلاعاتی کاملی از آثار پژوهشی (کتاب، مقاله، پایان نامه و…) که در چهل سال گذشته درباره شخصیت و آثار و اندیشه‌های استاد شهید مطهری منتشر شده است، در دسترس علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار می‌گیرد….

دو فصلنامه مطهری پژوهی

دو فصلنامه «مطهری پژوهی» درصدد کمک به باروری بیشتر فضای علمی موجود در پرتو تفکر استوار استاد شهید مطهری و با عنایت به نیازهای زمان بوده و معتقد است انس با اندیشه شهید مطهری ما را از افراط و تفریط‌ها باز می‌دارد.
نشان دادن نوآوری‌ها و شناخت نظام اندیشه استاد، پژوهش‌های تطبیقی،…